Arts-assistenten en chirurgen als collaborators van de Ladies Trial

VOLLEDIGE CRF MET AANMELDING VAN EEN PATIENT GEEFT JE EEN KANS OM MEE TE PUBLICEREN MET DE DIVA


Namens alle onderzoekers van de Ladies trial willen we graag ook de arts-assistenten die zich inzetten voor de Ladies trial belonen. Dit omdat het informeren van de patiënten en het invullen van de formulieren toch een extra belasting is tijdens de toch al drukke diensten.


Daarom zullen voor de de toekomst te includeren DIVA patienten van de Ladies trial niet alleen de meewerkende chirurgen, maar ook alle arts-assistenten, die patiënten includeren in de studie,  genoemd worden op de uiteindelijke publicatie.


U komt dan in de “Collaborator” lijst te staan waardoor het artikel ook onder uw naam op PubMed te vinden zal zijn.

Een leuke aanvulling op uw CV en bovenal een leuke stimulans om deel te nemen aan klinische studies.

 

Dit is opgezet naar het voorbeeld van een nieuw en succesvol Brits systeem die volledige door AIOS worden geïnitieerd en gecoördineerd waardoor er soms honderden studenten en arts-assistenten kunnen mee publiceren.


Bij centra kunt u zien of het ziekenhuis waar u werkt deelneemt aan de Ladie-trial.


Meer informatie over de studie is te vinden onder flowchart en over deze studie.


Wat te doen als een patiënt met geperforeerde diverticulitis zich op de SEH presenteert:

-Bel de studiecoordinator voor overleg en hulp

                                                                                               OF

-Download de patienteninformatie en vraag de patiënt om toestemming voor deelname. Teken het fomulier 2 maal, 1 met brief voor de patient en 1 pagina voor de studiemap.

-Vul het preoperatieve deel van het Case Record Form (CRF) in

-Randomiseer de patiënt tijdens de operatie via de website of telefonisch via de studiecoordinator

-Meldt de patiënt telefonisch of per email bij de studiecoordinator en vermeld ook je eigen naam voor de collaborator lijst

-Na de operatie en bij ontslag kan het vervolg van het CRF worden ingevuld. Stuur bij ontslag een kopie naar de studiecoordinator  en bewaar het origineel samen met het informed consent in de Ladies studiemap.

  1. -  Gedurende de 12 maanden postop krijgt de patient 6x een vragenlijst thuis en vragen we jullie het CRF verder in te vullen bij complicaties, heropnames en het opheffen van het stoma. Meldt dit ook bij de studiecoordinator.

  2. - Zet een handtekening in de delegation log van de ladies-trial map

  3. - Alleen bij een volledig correct ingevuld CRF kunt u mee publiceren!


Hartelijk dank voor jullie inzet!