Financiering

De Ladies trial (LOLA en DIVA trials) wordt gefinancierd door een ZonMW doelmatigheidssubsidie.